top of page
Adsız tasarım (3)_edited.jpg

OTURUM 2
-
DÖNÜŞÜMÜN KAYNAĞI NEREDE?

Neler var ?

DÖNÜŞÜMÜN KAYNAĞI NEREDE_

Özellikle inşaat sektöründe yeşil binalara finansal bakış açısı nedir? Banka sektörü inşaat sektörünü nasıl görmekte ve yeşil binaya finansal ne tür paketler oluşturulmaktadır? Sertifika sistemleri mi yoksa sadece enerji verimli olması mı finans açısından önemlidir? Yeşil binaların Türkiye de artması için finans sektörünün görüşü nedir? Tüm detayları ile olumlu ve olumsuz yönleri paylaşılacaktır.

#FİNANSMAN
#YEŞİL BİNALAR

Kimler var ?

ZAFER BAYSAL

ZAFER BAYSAL
CEO@
DAP YAPI
URBAN LAND INSTITUTE

  • LinkedIn

Zafer Baysal, Bilkent Üniversitesi'nden MBA derecesine sahiptir ve diplomasını aldıktan sonra 1990 yılında Interbank'ta Management Trainee olarak bankacılık kariyerine başlamış ve 1998 yılında BAYINDIRBANK'a Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmadan önce Interbank'ta Bölge Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Türkiye Bankalar Birliği'nde dört yıl Ankara, İstanbul ve İzmir Eğitim Merkezlerinde Muhabir Bankacılık ve Uluslararası Kredi Operasyonları konusunda ders verdi. Daha sonra Moldavia Banca Commerciale BTR Moldova'da Grup Bankası'nın Başkanı ve CEO'su olarak atanmış ve BAYINDIR Holding Şirketler Grubu'nun CFO'su olarak Türkiye'ye dönene kadar 3 yıl bu görevi sürdürmüştür. 2006 yılında Rönesans Holding'e CFO olarak katılmıştır ve 2010 yılında Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın CEO'luğuna yükselmiştir.

Urban Land Institute Türkiye Başkanı olarak görevine devam eden Zafer Baysal, ayrıca Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği AMPD Başkan Yardımcısı ve Alışveriş Merkezleri Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dokuz yıl boyunca Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC üyeliği yaptı. Hürriyet Gazetesi'nin Sign of the City Ödülleri'nde beş yıldır jüri ve GYODER Türkiye GYO ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak yer alıyor.

MODERATÖR

Berra Doğaner.jpg

BERRA DOĞANER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ@

ÖZAK GYO

  • LinkedIn

Dr Doğaner 39 yıllık sermaye piyasası kariyerine Sermaye Piyasası Kurulu’nda başlamış ve bu kurumda 8 yıl süreyle görev yapmıştır. Akabinde özel sektöre geçmiş ve sektörün önde gelen yatırım kuruluşlarında genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak üst düzey görevler üstlenmiştir. Profesyonel görevleri ile eşanlı olarak İMKB Yönetim Kurulu Üyesi, Takasbank Denetleme Kurulu üyeliği, TSPB Başkan Vekilliği,  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da uzun yıllar görev yapmıştır.  Mayıs 2018 den itibaren bilgi ve deneyimini ülkemiz kalkınmasında farklı sektörlerin hizmetine sunabilmek için bağımsız yönetim kurulu üyeliği kulvarına geçmiştir.

Halen Türkiye’nin en önemli gayrimenkul yatırımcılarından olan ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile algoritmik ve yüksek frekanslı işlemlerde sektörün öncüsü olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda çeşitli sektörlerde proje bazında finansal danışmanlık ve başta gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) kuruluş ve halka arzları olmak üzere kurumsal finansman konularında hizmet vermektedir. OSTİM Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. 

Kariyeri boyunca mesleki sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenen Doğaner, halen GYODER Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2009 yılından bugüne TÜSİAD Sermaye Piyasaları Çalışma Grubunda görev almaktadır. Ayrıca yine 2009 yılından bugüne her ay düzenli olarak İTO Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile toplanan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekonomik Danışma Kurulu üyesidir.

Dr. Berra Doğaner lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde  tamamlamıştır. University of Pensilvanya Wharton School of Finance’de lisanüstü eğitim görmüştür.

Yayınlanmış bir kitabı ve çok sayıda kitap bölümü ve makalesi bulunan Doğaner, Dünya Gazetesi Yılın Başarılı İş Kadını Ödülü, Para Dergisi Yılın Altın Adamları Ödülü, Milliyet Gazetesi Yılın Ekonomi Ödülleri ve Turcomoney Dergisi Türkiye’ye ve Dünya’ya Değer Katanlar gibi bir çok ödülün sahibidir.

Makbule Yönel Maya Resim.jpg

MAKBULE YÖNEL MAYA
GENEL MÜDÜR@
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

  • LinkedIn

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2003 yılında mezun olan Makbule Yönel Maya, SPK ve RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) lisanslı değerleme uzmanıdır. Çalışma hayatına 2003 yılında başlayan Maya, gayrimenkul ve Şehir Planlamaya yönelik çeşitli pozisyonlarda görev almış, 2005 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş bünyesine katılarak  Değerleme Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında Yönetici Yardımcılığı pozisyonuna getirilen Maya, 2008 yılında Yönetici, 2010 yılında Müdür ve 2012 yılı başında Kurumsal Değerleme Departmanı ile Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna getirilmiştir. Mart 2013 itibarı ile Maya, şirketin Genel Müdürü olarak atanmıştır. Maya, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nde (TDUB) 2017-2019 ve 2014 -2017 dönemlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Maya aynı zamanda, Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği’nde (LİDEBİR) Yönetim Kurulu üyeliği ve Urban Land Institute Türkiye'de (ULI) İcra Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. Değerleme sektöründe 17 yıllık tecrübesi bulunan Maya,  çok çeşitli gayrimenkul türleri için saha ziyaretleri yaparak değerleme ve fizibilite raporu hazırlamış, halka açık ya da halka açılmayı planlayan şirketlerin aktiflerinde yer alan gayrimenkuller için değerleme raporları hazırlamış, gayrimenkul geliştirmeye yönelik danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur.

GÖKHAN ELGİN.jpg

KAZIM GÖKHAN ELGİN
DİREKTÖR@
İPKB (İstanbul Proje Koordinasyon Birimi)

  • LinkedIn

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden 1998 yılında  mezun olmuştur. İşletme yönetimi alanında Gazi üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Mezuniyetini takiben 1998 yılından bugüne 24 yıldır afet sektörünün farklı alanlarında görev almıştır.

Önce Sağlık Bakanlığı’nın 57 hastanesinin depreme karşı güçlendirilmesi projelerini  hazırlayan bir mühendislik firmasında işe başlayan Elgin, daha sonra Marmara  Depremi Rehabilitasyon Projelerini yürüten Başbakanlık Proje Uygulama Biriminde  koordinatör olarak görev almıştır. O dönemde söz konusu Birim tarafından 1,5 Milyar  ABD dolarlık fon kapsamında, deprem bölgesinde 14.500 konut inşa edilmiş ve okul,  hastane, işyerinin yanı sıra altyapı yatırımları yapılmıştır. Ayrıca afet sektöründe  kurumların kapasite artışı sağlanmıştır.

Görevleri kapsamında ülkemizin en yüksek deprem riski olan İstanbul’un olası bir  depreme daha hazırlıklı ve daha dirençli olması için İSMEP projesinin  hazırlanması ve finansman temin edilmesi konularında aktif rol almıştır.

İSMEP projesinin faaliyete geçmesi ile İstanbul Valiliği, Proje Koordinasyon  Birimi’nde (İPKB) Kurucu Direktör olarak 2006 yılında göreve başlamıştır.

2006 yılından bugüne 2,4 milyar Avroluk dış kaynak kullanarak, 1321 okulun yer aldığı yaklaşık  1554 kamu binasının güçlendirilmesi ya da yıkıp yeniden inşa edilerek depreme hazırlıklı hale  getirilmesinde üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca İSMEP projesi kapsamında, İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün yönetim ve  koordinasyon binalarının inşaat ve donanımı ile Arama ve Kurtarma Birliklerinin teçhizat ve  ekipman ihtiyaçları karşılanmıştır.

Nitekim 2020 yılı içinde ortaya çıkan COVID 19 pandemisi sırasında hızla devreye alınan  ve  İstanbul sağlık sistemine büyük katkı sağlayan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Okmeydanı  Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, ve Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir hastanesi ile  birlikte toplam 3500 yatak kapasitesi, ISMEP Projesi kapsamında İstanbul’u afetlere hazırlıklı ve  dirençli yapmak üzere, Elgin’in koordinasyonunda projelendirilmiş ve kaynağı temin edilerek inşaatı  tamamlanmıştır. 

bottom of page