top of page
background1.png

Neler var ?

Özellikle inşaat sektöründe yeşil binalara finansal bakış açısı nedir? Banka sektörü inşaat sektörünü nasıl görmekte ve yeşil binaya finansal ne tür paketler oluşturulmaktadır? Sertifika sistemleri mi yoksa sadece enerji verimli olması mı finans açısından önemlidir? Yeşil binaların Türkiye de artması için finans sektörünün görüşü nedir? Tüm detayları ile olumlu ve olumsuz yönleri paylaşılacaktır. Ayrıca afet sonrası yeniden yapılaşma konusunda finansal destek hakkında yatırımcı ve kullanıcı bazında görüşler sunulacaktır. 
 

#FİNANSMAN

#YEŞİL BİNALAR

#ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Kimler var ?

ZAFER BAYSAL

ZAFER BAYSAL
CEO@ 
DAP YAPI 

  • LinkedIn

Zafer Baysal, Bilkent Üniversitesi'nden MBA derecesine sahiptir ve diplomasını aldıktan sonra 1990 yılında Interbank'ta Management Trainee olarak bankacılık kariyerine başlamış ve 1998 yılında BAYINDIRBANK'a Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmadan önce Interbank'ta Bölge Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Türkiye Bankalar Birliği'nde dört yıl Ankara, İstanbul ve İzmir Eğitim Merkezlerinde Muhabir Bankacılık ve Uluslararası Kredi Operasyonları konusunda ders verdi. Daha sonra Moldavia Banca Commerciale BTR Moldova'da Grup Bankası'nın Başkanı ve CEO'su olarak atanmış ve BAYINDIR Holding Şirketler Grubu'nun CFO'su olarak Türkiye'ye dönene kadar 3 yıl bu görevi sürdürmüştür. 2006 yılında Rönesans Holding'e CFO olarak katılmıştır ve 2010 yılında Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın CEO'luğuna yükselmiştir. 

Urban Land Institute Türkiye Başkanı olarak görevine devam eden Zafer Baysal, ayrıca Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği AMPD Başkan Yardımcısı ve Alışveriş Merkezleri Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dokuz yıl boyunca Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC üyeliği yaptı. Hürriyet Gazetesi'nin Sign of the City Ödülleri'nde beş yıldır jüri ve GYODER Türkiye GYO ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak yer alıyor. 
 

MODERATÖR

Ali8.jpg

Prof. Dr. ALİ HEPŞEN
@İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  • LinkedIn

1978 yılında İzmir’de doğmuş, ilköğrenimini Tire Kurtuluş İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini ise 1996 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Devamında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümüne girmiş, 2002 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Finans Yüksek Lisans Programına başlamış ve 2004 yılında mezun olarak finans uzmanı unvanını almıştır. 2010 yılında aynı enstitüde doktora çalışmasını tamamlamış olup, doktor unvanını almıştır. 2012 yılında doçentlik, 2018 yılında ise finans alanında profesörlük unvanına hak kazanmıştır. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalında göreve başlamış olan Ali Hepşen halen aynı kürsüde meslek hayatına devam etmekte olup, eğitim ve uzmanlık alanları şirketlerin kurumsal yapısı ve yönetimi, şirketlerde mali tablolar analizi, işletmelerde finansal yönetim, şirket değerlemesi, risk yönetimi ve gayrimenkul finansmanıdır. Ali Hepşen evli ve bir çocuk babasıdır.

GÖKHAN ELGİN.jpg

KAZIM GÖKHAN ELGİN
DİREKTÖR@ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

  • LinkedIn

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden 1998 yılında  mezun olmuştur. İşletme yönetimi alanında Gazi üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Mezuniyetini takiben 1998 yılından bugüne 24 yıldır afet sektörünün farklı alanlarında görev almıştır.
Önce Sağlık Bakanlığı’nın 57 hastanesinin depreme karşı güçlendirilmesi projelerini  hazırlayan bir mühendislik firmasında işe başlayan Elgin, daha sonra Marmara  Depremi Rehabilitasyon Projelerini yürüten Başbakanlık Proje Uygulama Biriminde  koordinatör olarak görev almıştır. O dönemde söz konusu Birim tarafından 1,5 Milyar  ABD dolarlık fon kapsamında, deprem bölgesinde 14.500 konut inşa edilmiş ve okul,  hastane, işyerinin yanı sıra altyapı yatırımları yapılmıştır. Ayrıca afet sektöründe  kurumların kapasite artışı sağlanmıştır.
Görevleri kapsamında ülkemizin en yüksek deprem riski olan İstanbul’un olası bir  depreme daha hazırlıklı ve daha dirençli olması için İSMEP projesinin  hazırlanması ve finansman temin edilmesi konularında aktif rol almıştır.
İSMEP projesinin faaliyete geçmesi ile İstanbul Valiliği, Proje Koordinasyon  Birimi’nde (İPKB) Kurucu Direktör olarak 2006 yılında göreve başlamıştır.
2006 yılından bugüne 2,4 milyar Avroluk dış kaynak kullanarak, 1321 okulun yer aldığı yaklaşık  1554 kamu binasının güçlendirilmesi ya da yıkıp yeniden inşa edilerek depreme hazırlıklı hale  getirilmesinde üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.

 

Makbule Yönel Maya Resim.jpg

MAKBULE YÖNEL MAYA
GENEL MÜDÜR@ 
TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME

  • LinkedIn

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2003 yılında mezun olan Makbule Yönel Maya, SPK ve RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) lisanslı değerleme uzmanıdır. Çalışma hayatına 2003 yılında başlayan Maya, gayrimenkul ve Şehir Planlamaya yönelik çeşitli pozisyonlarda görev almış, 2005 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş bünyesine katılarak  Değerleme Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında Yönetici Yardımcılığı pozisyonuna getirilen Maya, 2008 yılında Yönetici, 2010 yılında Müdür ve 2012 yılı başında Kurumsal Değerleme Departmanı ile Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna getirilmiştir. Mart 2013 itibarı ile Maya, şirketin Genel Müdürü olarak atanmıştır. Maya, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nde (TDUB) 2017-2019 ve 2014 -2017 dönemlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Maya aynı zamanda, Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği’nde (LİDEBİR) Yönetim Kurulu üyeliği ve Urban Land Institute Türkiye'de (ULI) İcra Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. Değerleme sektöründe 17 yıllık tecrübesi bulunan Maya,  çok çeşitli gayrimenkul türleri için saha ziyaretleri yaparak değerleme ve fizibilite raporu hazırlamış, halka açık ya da halka açılmayı planlayan şirketlerin aktiflerinde yer alan gayrimenkuller için değerleme raporları hazırlamış, gayrimenkul geliştirmeye yönelik danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur.

WhatsApp Image 2023-10-10 at 13.36.16.jpeg

DR. ARTUĞ ÇETİN
CEO PROE GELİŞTİRME@ 
PRIME DEVELO
PMENT

  • LinkedIn

İlkokulu Şişli Terakki Vakfı Okullarında, orta ve lise eğitimini Cağaloğlu Anadolu Lisesinde tamamlayan Artuğ Çetin, Avusturya’daki Innsbruck Leopold- Franzens Üniversitesi İşletme Fakültesi “Uluslararası İşletme&Finans Kontrol, Yatırım&Finansman” bölümünden mezun olmuştur. Dr. Artuğ Çetin, yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamlamıştır.

Doktora tezinde “Avrupa’da Yaşayn Türklerin Yatırım ve Tasarruf Eğilimleri”ni inceleyen Dr. Çetin, aynı üniversitede “Stratejik Yönetim, Liderlik” ve “Uluslararası Finans” dersleri vermiştir. 2014-2017 yılları arasında Gelişim Üniversitesi’nde para ve bankacılık dersleri veren Çetin 2019 yılı itibarıyla Bahçeşehir Üniversitesi’nde aynı kapsamda ders vermeye başlamıştır.

Avusturya Merkez Bankası’nda 2 yıl boyunca “Avrupa’da Yaşayan Türklerin Tasarruf ve Yatırım Eğilimleri Nezdinde Avrupa Bankalarının Ürünlerinin Uyumlulukları ve Yapmaları Gereken Değişiklikler” konulu bir araştırma projesinin müdürlüğünü yapan Dr. Çetin, 2003 yılında Avusturya Ticaret Odası’nın ve Avusturya’da yüksek tirajlı bir dergi olan Gewin’in düzenlediği bir organizasyonda “Yılın Genç İşadamı” ödülünü almıştır.

2005-2008 yılları arası uluslararası bir inşaat şirketinde CFO’luk yapan Dr. Çetin, 2008 yılından itibaren Alman yatırımcı grup olan Prime Development’ın Türkiye’ye yönelik gayrimenkul yatırımlarını gerçekleştirmek ve bu yatırımlarının uzun vadeli yönetilmesi için çalışmaktadır. Şirketin CEO’su olarak halen görev yapmakta olan Dr. Artuğ Çetin, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği yönetim ve denetim kurulu üyesidir. 

IMG-6215 (1).jpg

ESRA TOMBAK
DIŞ KAYNAKLI YATIRIM DAİRE BAŞKANI@ 
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

  • LinkedIn

Esra Turan Tombak 1992 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde büro ve şantiye mimarı olarak çalışmış, 1997 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda mimar olarak göreve başlamıştır. Hükümet konağı, adliye binası, cezaevi, bakanlık binaları gibi yönetim yapılarına ait proje hazırlama ve proje kontrollüğü yapmıştır.  2009 yılında Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında ikincil mevzuat düzenlemek ve yürütmek üzere kurulan Enerji Verimliliği Daire Başkanlığında şube müdürü olarak çalışmıştır. 

2018 yılında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesinde sırasıyla mimar ve Şube Müdürü olarak çalışmış, Diyarbakır Suriçi bölgesi tescilli sivil mimari yapıların restorasyon süreçlerini takip etmiştir. Halen Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı olarak görev yapmakta ve Kamu Binalarında Enerji Verimliliği ile Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projelerinin Direktörlüğünü yürütmektedir.

bottom of page